Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน [พากย์ไทย]

  • HD
เรื่องย่อ: ตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน อาณาจักรนังนังมีกลองศํกดิ์สิทธิ์ ชื่อจามยอง (จามยองโก) ซึ่งสามารถส่งเสียงดังได้เองเมื่อมีข้าศึกมารุกราน แต่ในความเป็นจริง จามยองโก ไม่ใช่กลอง แต่คือลูกสาวของพระราชา องค์หญิงจามยอง องค์หญิงจามยองและองค์หญิงนักรังเกิดในวันและเวลาเดียว ทั้งคู่เกิดจากพระบิดา องค์เดียวกันแต่ต่างมารดา มีคำทำนายว่าองค์หญิงองค์หนึ่งจะเป็นผู้กอบกู้ประเทศชาติ ในขณะที่อีกองค์หนึ่งจะเป็นผู้ทำลายอาณาจักรทั้งอาณาจักรลง มารดาขององค์หญิงนักรังใช้อำนาจของครอบครัวที่มีอยู่โน้มน้าวให้ทุกคนเชื่อว่า บุตรสาวของนางคือคนที่จะกอบกู้ประเทศ ในขณะที่องค์หญิงจามยองซึ่งถูกตราหน้าว่าเป็นคนที่จะทำให้ประเทศประสบกับหายนะ เรื่องราวน่าตื่นเต้นของ Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน [พากย์ไทย] จะตื่นเต้นแค่ไหน คลิกดูเลยจ้า...

ดูซีรี่ย์เกาหลี Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน [พากย์ไทย]

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 1Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 2Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 3Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 4Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 5Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 6Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 7Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 8Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 9Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 10Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 11Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 12Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 13Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 14Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 15Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 16Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 17Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 18Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 19Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 20Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 21Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 22Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 23Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 24Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 25Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 26Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 27Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 28Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 29Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 30Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 31Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 32Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 33Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 34Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 35Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 36Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 37Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 38Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 39 END