Series108 รวบรวมทุกซีรี่ส์ไว้ที่นี่ที่เดียว ซีรี่ย์ซับไทย พากย์ไทย อัพเดทซี่รี่ย์ใหม่ๆทุกวัน
Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน [พากย์ไทย]

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน [พากย์ไทย]

ซีรี่ส์เกาหลี / Korean Series

พากย์ไทย
LINK: พากย์ไทย/

, ,

39 ตอนจบ

ตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน อาณาจักรนังนังมีกลองศํกดิ์สิทธิ์ ชื่อจามยอง (จามยองโก) ซึ่งสามารถส่งเสียงดังได้เองเมื่อมีข้าศึกมารุกราน แต่ในความเป็นจริง จามยองโก ไม่ใช่กลอง แต่คือลูกสาวของพระราชา องค์หญิงจามยอง องค์หญิงจามยองและองค์หญิงนักรังเกิดในวันและเวลาเดียว ทั้งคู่เกิดจากพระบิดา องค์เดียวกันแต่ต่างมารดา มีคำทำนายว่าองค์หญิงองค์หนึ่งจะเป็นผู้กอบกู้ประเทศชาติ ในขณะที่อีกองค์หนึ่งจะเป็นผู้ทำลายอาณาจักรทั้งอาณาจักรลง มารดาขององค์หญิงนักรังใช้อำนาจของครอบครัวที่มีอยู่โน้มน้าวให้ทุกคนเชื่อว่า บุตรสาวของนางคือคนที่จะกอบกู้ประเทศ ในขณะที่องค์หญิงจามยองซึ่งถูกตราหน้าว่าเป็นคนที่จะทำให้ประเทศประสบกับหายนะ

เรื่องย่อ
ตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน อาณาจักรนังนังมีกลองศักดิ์สิทธิ์ ชื่อจามยอง (จามยองโก) ซึ่งสามารถส่งเสียงดังได้เองเมื่อมีข้าศึกมารุกราน แต่ในความเป็นจริง จามยองโก ไม่ใช่กลอง แต่คือลูกสาวของพระราชา องค์หญิงจามยอง
องค์หญิงจามยองและองค์หญิงนักรังเกิดในวันและเวลาเดียว ทั้งคู่เกิดจากพระบิดาองค์เดียวกันแต่ต่างมารดา มีคำทำนายว่าองค์หญิงองค์หนึ่งจะเป็นผู้กอบกู้ประเทศชาติ ในขณะที่อีกองค์หนึ่งจะเป็นผู้ทำลายอาณาจักรทั้งอาณาจักรลง

ดูซีรีส์เกาหลี Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน [พากย์ไทย] HD

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 1

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 2

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 3

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 4

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 5

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 6

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 7

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 8

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 9

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 10

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 11

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 12

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 13

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 14

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 15

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 16

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 17

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 18

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 19

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 20

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 21

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 22

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 23

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 24

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 25

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 26

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 27

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 28

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 29

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 30

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 31

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 32

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 33

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 34

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 35

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 36

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 37

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 38

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 39 END

Related movies