Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร [พากย์ไทย]

  • HD
เรื่องย่อ: นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่เล่าถึงเรื่องราวในช่วงยุคสมัยของพระเจ้าเซจง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดเกี่ยวกับการฆาตรกรรมอันน่าสะพรึงกลัวในพระราชวัง ระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนการประดิษฐ์ตัวอักษรเกาหลีกับกลุ่มที่ต่อต้าน เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน Deep Rooted Tree จอมกษัตริย์ตำนานอักษร [พากย์ไทย]