Series108 รวบรวมทุกซีรี่ส์ไว้ที่นี่ที่เดียว ซีรี่ย์ซับไทย พากย์ไทย อัพเดทซี่รี่ย์ใหม่ๆทุกวัน
Angel’s Revenge บาปนางฟ้า [พากย์ไทย]

Angel’s Revenge บาปนางฟ้า [พากย์ไทย]

ซีรี่ส์เกาหลี / Korean Series

พากย์ไทย
LINK: พากย์ไทย/

, , ,

103 ตอนจบ

เรื่องราวของผู้หญิงที่ต้องการบวชเป็นซิสเตอร์ แต่ต้องมาจบลงกับการแก้แค้นแทนพี่สาวที่เสียชีวิตเนื่องมาจากความรัก ซึ่งเธอต้องสวมหน้ากากของนางฟ้าผู้ใจดี อ่อนโยนและรักครอบครัวเมื่ออยู่ต่อหน้า และเธอต้องซ่อนความแค้นไว้ภายใน ความขัดแย้งภายในจิตใจของเธอทั้งดีและเลว เธอต้องทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีก แล้วเธอจะตัดสินใจเช่นไร

เรื่องย่อ
เรื่องราวของผู้หญิงที่ต้องการบวชเป็นซิสเตอร์ แต่ต้องมาจบลงกับการแก้แค้นแทนพี่สาวที่เสียชีวิตเนื่องมาจากความรัก ซึ่งเธอต้องสวมหน้ากากของนางฟ้าผู้ใจดี อ่อนโยนและรักครอบครัวเมื่ออยู่ต่อหน้า และเธอต้องซ่อนความแค้นไว้ภายใน ความขัดแย้งภายในจิตใจของเธอทั้งดีและเลว เธอต้องทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีก แล้วเธอจะตัดสินใจเช่นไร

ดูซีรี่ส์เกาหลี Angel’s Revenge บาปนางฟ้า [พากย์ไทย] HD

Angel’s Revenge – EP. 1

Angel’s Revenge – EP. 2

Angel’s Revenge – EP. 3

Angel’s Revenge – EP. 4

Angel’s Revenge – EP. 5

Angel’s Revenge – EP. 6

Angel’s Revenge – EP. 7

Angel’s Revenge – EP. 8

Angel’s Revenge – EP. 9

Angel’s Revenge – EP. 10

Angel’s Revenge – EP. 11

Angel’s Revenge – EP. 12

Angel’s Revenge – EP. 13

Angel’s Revenge – EP. 14

Angel’s Revenge – EP. 15

Angel’s Revenge – EP. 16

Angel’s Revenge – EP. 17

Angel’s Revenge – EP. 18

Angel’s Revenge – EP. 19

Angel’s Revenge – EP. 20

Angel’s Revenge – EP. 21

Angel’s Revenge – EP. 22

Angel’s Revenge – EP. 23

Angel’s Revenge – EP. 24

Angel’s Revenge – EP. 25

Angel’s Revenge – EP. 26

Angel’s Revenge – EP. 27

Angel’s Revenge – EP. 28

Angel’s Revenge – EP. 29

Angel’s Revenge – EP. 30

Angel’s Revenge – EP. 31

Angel’s Revenge – EP. 32

Angel’s Revenge – EP. 33

Angel’s Revenge – EP. 34

Angel’s Revenge – EP. 35

Angel’s Revenge – EP. 36

Angel’s Revenge – EP. 37

Angel’s Revenge – EP. 38

Angel’s Revenge – EP. 39

Angel’s Revenge – EP. 40

Angel’s Revenge – EP. 41

Angel’s Revenge – EP. 42

Angel’s Revenge – EP. 43

Angel’s Revenge – EP. 44

Angel’s Revenge – EP. 45

Angel’s Revenge – EP. 46

Angel’s Revenge – EP. 47

Angel’s Revenge – EP. 48

Angel’s Revenge – EP. 49

Angel’s Revenge – EP. 50

Angel’s Revenge – EP. 51

Angel’s Revenge – EP. 52

Angel’s Revenge – EP. 53

Angel’s Revenge – EP. 54

Angel’s Revenge – EP. 55

Angel’s Revenge – EP. 56

Angel’s Revenge – EP. 57

Angel’s Revenge – EP. 58

Angel’s Revenge – EP. 59

Angel’s Revenge – EP. 60

Angel’s Revenge – EP. 61

Angel’s Revenge – EP. 62

Angel’s Revenge – EP. 63

Angel’s Revenge – EP. 64

Angel’s Revenge – EP. 65

Angel’s Revenge – EP. 66

Angel’s Revenge – EP. 67

Angel’s Revenge – EP. 68

Angel’s Revenge – EP. 69

Angel’s Revenge – EP. 70

Angel’s Revenge – EP. 71

Angel’s Revenge – EP. 72

Angel’s Revenge – EP. 73

Angel’s Revenge – EP. 74

Angel’s Revenge – EP. 75

Angel’s Revenge – EP. 76

Angel’s Revenge – EP. 77

Angel’s Revenge – EP. 78

Angel’s Revenge – EP. 79

Angel’s Revenge – EP. 80

Angel’s Revenge – EP. 81

Angel’s Revenge – EP. 82

Angel’s Revenge – EP. 83

Angel’s Revenge – EP. 84

Angel’s Revenge – EP. 85

Angel’s Revenge – EP. 86

Angel’s Revenge – EP. 87

Angel’s Revenge – EP. 88

Angel’s Revenge – EP. 89

Angel’s Revenge – EP. 90

Angel’s Revenge – EP. 91

Angel’s Revenge – EP. 92

Angel’s Revenge – EP. 93

Angel’s Revenge – EP. 94

Angel’s Revenge – EP. 95

Angel’s Revenge – EP. 96

Angel’s Revenge – EP. 97

Angel’s Revenge – EP. 98

Angel’s Revenge – EP. 99

Angel’s Revenge – EP. 100

Angel’s Revenge – EP. 101

Angel’s Revenge – EP. 102

Angel’s Revenge – EP. 103 END

Related movies